Posty

Wyświetlanie postów z październik, 2015

Cmentarze Mazowsza

Obraz
Wydawnictwa Książnicy Płockiej Cmentarze Mazowsza             - Gdyby miłość mogła uzdrawiać, a łzy wskrzeszać byłabyś wśród nas – m.in. taką wzruszającą inskrypcję   na płycie nagrobnej z cmentarza w Miszewku Strzałkowskim przedstawia w swoim albumie Cmentarze Mazowsza (Płock i powiat płocki) Tomasz J. Gałązka, znany fotograf i dokumentalista związany z ziemią płocką. Autor wykonał benedyktyńską pracę odwiedzając 72 nekropolie powiatu płockiego, dokonał wyboru najciekawszych – jego zdaniem – nagrobków na każdym z nich. Najciekawszych nie oznacza tutaj najstarszych, najbardziej okazałych czy – o ile to dobre słowo – najpiękniejszych.             W każdej kulturze od stuleci ludzie oddawali cześć swoim zmarłym. Rytuały przejścia ze świata doczesnego w wieczność mają różną postać, w kulturze chrześcijańskiej symbolicznym miejscem końca ziemskiej wędrówki jest cmentarz.             W taki właśnie sposób, jako dokument życia społecznego, pokazuje cmentarze Gałązka. Obi